[email protected]

    + 420 725 313 672, 

    instagram.com/aargist

    facebook.com/aargist 


    Represented by stone projects

 


Argišt Alaverdyan

Was born in 15. 2. 1991 Armenia,
he lives in the Czech republic since 1993


Study:
Academy of Fine Arts in Prague (MgA.)

2012–2017, prof. M. Mainer, painting studio

2015–2016, doc. V. Skrepl, painting studio
2011–2012, prof. Z. Beran, painting studio

20072011

High art school of Vaclav Hollar in Prague 


Awards: 

Finalist of Leinemann-Stiftung Award

Finalist of 11. Prize of Art Critique for Young Painting

Finalist of EXIT 2017 prize


Solo exhibition:

2020, Multitasking, Galerie Dům, Broumov

2020, Role-playing II, Stone projects, Prague

2019, Role-playing, Holešovická šachta, Prague

2019, Simulation, Garage Gallery Karlín, Prague

2018, Opaque Dimension, The East Slovak Gallery, Košice 

(with Jozef Mrva jr.)

2018, Průzkumník, Petr Novotný gallery, Prague

2018, Synergy, Dub gallery, Pelhřimov

2018, Ohyb, Měsíc ve dne gallery, České Budějovice

2018, Queen's gambit declined, Oripeau project, Nantes

2016, Contact, Vyšehrad gallery, Prague

2016, Display, Jedna Dva Tři gallery, Prague

2014, Roar, Nina Hedwic gallery, Prague


Group exhibition:

2020, Phonetics of color, Industra gallery, Brno

2020, ViennaContemporary, Marx-Halle, Vienna

2020, Line of Best Fit, Stone projects, Prague

2020, Artikl. Seven years with art, GASK Kutná Hora

2019, Orient2, Kunsthalle Bratislava 

2019, Salm Modern#1: Young Scene Challenge part III, National gallery Prague

2019, SKÚTER IV, Jan Koniarek Gallery in Trnava

2019, Negative Realism, Leinemann Kunstpreis, 

Czech center Berlin

2019, Just Kids, Holesovicka trznice, Hall 17, Prague

2018, Prize of Art Critique for Young Painting, Prague

2017, Image metastasis, Topičův salon, Prague

2017, EXIT Art Award, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

2017, NEW WAVE. AVU Graduates 2017, Trade Fair Palace - National gallery Prague

2017, HRAna, OFF/FORMAT, Brno

2016, Nultá generace, Jihlava

2016, The natural world, Prague house, Brussels

2016, 5. visit of Zeman's husband's collection, gallery Sladovna, Žatec

2015, Factory Mastny, Lomnice nad popelkou
2015, Pomocí těchto tvarů, Já mohu vypovídat o naší existenci, Studio Letná, Academy of Fine Arts in Prague
2015, Art in Artgen, Prague
2015, Second, Era svět gallery, Prague
2015, First, Gallery NTK, Prague

2013, Kontejnery k světu, Pilsen 

 Narozen 15. 2. 1991 v Arménii, 

od roku 1993 žije v České republice

Studium:
Akademie výtvarných umění v Praze (MgA.)
2012–2017, ateliér Malba IV, prof. M. Mainer
20152016, ateliér Malba II, doc. V. Skrepl
2011–2012, ateliér Malba IV, prof. Z. Beran

2007–2011
Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze


Ceny: 

Finalista ceny Leinemann-Stiftung

Finalista 11. Ceny kritiky za mladou malbu

Finalista ceny EXIT 2017


Samostatné výstavy:

2020, Multitasking, Galerie Dům, Broumov

2020, Role-playing II, Stone projects, Praha

2019, Role-playing, Holešovická šachta, Praha

2019, Simulace, Garage Gallery Karlín, Praha

2018, Matný rozměr, Východoslovenská galerie, Košice

(s Jozefem Mrvou ml.)

2018, Průzkumník, Galerie Petr Novotný, Praha

2018, Synergie, Dub gallery, Pelhřimov

2018, Ohyb, Měsíc ve dne, České Budějovice

2018, Queen's gambit declined, Oripeau projekt, Nantes

2016, Kontakt, Galerie Vyšehrad, Praha

2016, Display, Galerie Jedna Dva Tři, Praha

2014, Řev, Galerie Nina Hedwic, Praha

Skupinové výstavy:

2020, Fonetika barvy, Industra, Brno

2020, Vienna Contemporary, Marx-Halle, Vídeň

2020, Line of Best Fit, Stone projects, Praha

2020, Artikl. Sedm let s uměním, GASK Kutná Hora 

2019, Salm Modern#1: Young Scene Challenge part III, Národní galerie Praha

2019, SKÚTER IV, Galéria Jána Koniarka v Trnave

2019, Negative Realism, Leinemann Kunstpreis,

České centrum Berlín

2019. Just Kids, Holešovická tržnice, Hala 17, Praha

2018, Cena kritiky za mladou malbu, Galerie Kritiků, Praha 

2017, Metastázy obrazu, Topičův salon, Praha

2017, Cena EXIT, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2017, NEW WAVE. Diplomanti AVU 2017, Veletržní palác - Národní galerie Praha

2017, HRAna, OFF/FORMAT, Brno

2016, Nultá generace, Jihlava

2016, Přirozený svět, Pražský dům, Brusel

2016, 5. návštěva sbírky manželů Zemanových, galerie Sladovna, Žatec

2015, Továrna Mastných, Lomnice nad popelkou
2015, Pomocí těchto tvarů, Já mohu vypovídat o naší existenci, Studio Letná, AVU v Praze
2015, Art in Artgen, Praha
2015, Druhá, Era svět galerie v Praze
2015, První, Galerie NTK, Praha
2013, Kontejnery k světu, Plzeň

Co-founder of IDEAL Space

  • Text k diplomantskému katalogu:
  • Text k výstavě Kontakt v galerii Vyšehrad:
Text k diplomantskému katalogu:


Anomálie - série maleb, kterou vytvořil jako svou diplomovou práci Argišt Alaverdyan, na první pohled navazuje na tradici klasické abstraktní malby. Autor se nepokouší zobrazit konkrétní téma, pozornost věnuje samotným barvám a přechodům mezi nimi, plochám, které kříží výrazné linky, a rámu, jenž obraz zdánlivě vyděluje ze světa racionality. Formální interpretace by však byla nedostačující, protože Alaverdyan ve své práci především vědomě odráží zkušenost současného diváka, jehož snad nejlépe definuje pojem „uživatel“. Současný divák-uživatel přichází z prostředí počítačových her, internetového rozhraní, komiksů, televizních pořadů a sci-fi filmů, a to vše proměňuje jeho vnímání a vidění. Alaverdyanovy obrazy se tak díky tomu ocitají v trvalém napětí – mezi intuitivní prací s malířskými prostředky a racionálním procesem vyznačujícím se souborem předem daných pravidel.


Autor si je vědom, že umění definují určitá konkrétní pravidla, v rámci nichž je možné své myšlenky vizualizovat. Tato pravidla pak sice formu obrazů ohraničují, zároveň však umožňují její vznik. S každou sérií autor pravidla lehce pozměňuje a postupně překonává úkoly, které si sám zadává. Vytváří vlastní jazyk, který je dán syntézou formálních prostředků a vybraných témat. Série maleb Display z roku 2016 se například zabývala samotnou plochou obrazu, již určoval rozměr plátna. Obraz tvořily oblé monochromní obdélníky. Tyto pokřivené a nepravidelné tvary odkazovaly - jak sám název napovídá – k naší zkušenosti s obrazovkami a displeji, k digitálnímu prostředí, v jehož rámech se pohybuje naše poznání a vědomí sebe a okolí. V aktuální sérii pokračuje v používání organických a pružných tvarů, jejichž hranice tvoří výrazné (až komiksové) linky. Každý obraz téma rozpracovává jiným způsobem, ale série vystavená v celku se pak přizpůsobuje netrpělivému zraku diváka-uživatele, jehož oči těkají z místa na místo a střídavě budují významy a zase je ztrácí.


- Anna Remešová (2017)

Text k výstavě Kontakt v galerii Vyšehrad: